Uredio knjige na FPN-u

Rod Hague i Martin Harrop, "Uporedna vladavina i politika"

P. Erik Lou, "Mediji i politički proces"

Pol Spiker, "Socijalna politika, teorija i praksa"

Aleksandar Vent, "Društvena teorija međunarodnih odnosa"