Svi objavljeni naučni radovi

Klasična i savremena shvatanja demokratije, (str. 47-71), Godišnjak 2008, Fakulteta političkih nauka, 2007. Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, uredio: prof. dr Milan Podunavac, godina II, broj 2, ISSN 1820-6700COBISS.SR-ID 145774604

Politički život Srbije, između partokratije i demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008. ISBN 978-86-7549-748-6; COBISS.SR-ID 153851916

Pages