Svi objavljeni naučni radovi

Predsednički izbori u SAD 2012. Politički život, br. 6, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Challenges of representative democracy, In: State and Democracy, ed. Milan Podunavac, Faculty of Political Science and Sluzbeni glasnik, 2011. Belgrade

Izborni sistem i institucionalni dizajn, (2011), u: Preporuke za izmenu Izbornog zakonodavstva u Srbiji, Beograd: NDI Srbija

Pages