Svi objavljeni naučni radovi

Predsednički izbori u SAD 2012. Politički život, br. 6, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Partijska scena i predizborna kampanja u Srbiji, Analiza politike, br. 1, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

Konsolidacija demokratije u Sloveniji i Srbiji - uporedna analiza, Politički život, br. 3, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 49-64

Pages