Svi objavljeni naučni radovi

Političke posledice izbornog sistema u Srbiji, Politički život, br. 4, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 19-35,

Predizborne koalicije u Srbiji 2012. Politički život, br. 5, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Pages