Svi objavljeni naučni radovi

Balkans News

 

Objavljeni radovi

Knjige

Partije i partijski sistemi, Fakultet političkih nauka

Izborni bumerang,Fakultet političkih nauka (nagrada grada Beograda)

Taoci politike, Službeni glasnik (nagrada „Desimir Tošić")

Politikološki ogledi, Službeni glasnik

Politički život Srbije, između partokratije i demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008. ISBN 978-86-7549-748-6; COBISS.SR-ID 153851916

Političke partije i razvoj demokratije, doktorska disertacija, 2006. Beograd, FPN

Političke partije i moć, Jugoslovensko udruženje za političke nauke, Čigoja štampa, Beograd, 2002. ISBN 86-7558-074-6

Oligarhijska moć u političkim partijama, 2001, magistarski rad, FPN

Ko pročita - uleti mu hiljadu studentskih grafita, Autorsko izdanje, Beograd, 1997. ID=53539852

Tekstovi

Predsednički izbori u SAD 2012. Politički život, br. 6, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Predizborne koalicije u Srbiji 2012. Politički život, br. 5, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 63-73.

Političke posledice izbornog sistema u Srbiji, Politički život, br. 4, 2012. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 19-35,

Konsolidacija demokratije u Sloveniji i Srbiji - uporedna analiza, Politički život, br. 3, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Službeni glasnik, str. 49-64

Partijska scena i predizborna kampanja u Srbiji, Analiza politike, br. 1, 2011. Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

Klasična i savremena shvatanja demokratije, (str. 47-71), Godišnjak 2008, Fakulteta političkih nauka, 2007. Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, uredio: prof. dr Milan Podunavac, godina II, broj 2, ISSN 1820-6700COBISS.SR-ID 145774604

Eseji

Prikazi