REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ POLITIČKE SOCIOLOGIJE 29.04.2017.

Kolokvijum su položili svi studenti koji imaju 16 i više poena
Maksimalan broj poena je 30
Uvid u test održaće se u petak 05.04. od 10:00 – 11:00 u slušaonici 17
Upis bodova za studente koji izlaze u predroku je 22.05.2017. u kabinetu
Upis bodova za ostale studente je 30.05.2017. i obavezan je
Sve informacije o kolokvijumu na mejl despot.kovacevic@fpn.bg.ac.rs

Švedski ambasador održao predavanje na Fakultetu političkih nauka

Fakultet političkih nauka ugostio je ambasadora Kraljevine Švedske u Republici Srbiji, Nj. E. Jana Lundina, koji je studentima održao predavanje na temu primene nordijskog modela saradnje na Balkanu. Predavanje je održano u okviru predmeta Politička sociologija, a uvaženog predavača su najavili prof. dr Slaviša Orlović i prof. emeritus dr Vukašin Pavlović. Predavanju je prethodio razgovor predstavnika Uprave Fakulteta političkih nauka, na čelu sa dekanom prof. dr Draganom R. Simićem, i Nj. E. gospodina ambasadora, u okviru kojeg su naglašeni prijateljski odnosi Srbije i Švedske.

Prof. dr Slаvišа Orlović dobitnik je nаgrаde „Desimir Tošić“ zа 2012. godinu

U knjižаri Glаsnik, u utorаk, 19. februаrа, uručene su nаgrаde „Desimir Tošić” zа 2012. godinu, а nаgrаde su dobili: Igor Mаrojević zа nаjbolju knjigu iz oblаsti publicistike objаvljenu u 2012, i to zа zbirku esejа Kroz glаvu, i prof. dr Slаvišа Orlović zа nаjbolji serijаl tekstovа u medijimа objаvljen tokom prošle godine.

Pages