POLITIČKA SOCIOLOGIJA

U nastavku se nalaze teme i literatura, osnovna obaveštenja, spisak šire literature i ispitna pitanja iz predmeta Politička sociologija.