POLITIČKA SOCIOLOGIJA – BODOVI SA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI I UPIS BODOVA

Ukupan broj bodova na predispitnim aktivnostima je 50 (30+8+6+6).

Svi studenti su u obavezi da upišu predispitne bodove. Na upis ne moraju doći lično, mogu poslati indeks.

Upis bodova za studente koji izlaze u predroku – 22. 05. 2017. u 12:00 u kabinetu
Upis bodova za ostale studente po smerovima

M smer – 29. 05.2017. u 9:30 – slušaonica 17
N smer - 29. 05.2017. u 10:30 – slušaonica 17
P i S smer – 29. 05.2017. u 11:30 – slušaonica 17
Starije generacije – 29.05.2017. u 12:00 – slušaonica 17

Svi studenti su u obavezi da upišu bodove u terminu svog smera.
Ostale informacije na mejl: despot.kovacevic@fpn.bg.ac.rs