OBAVEŠTENJE - POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ POLITIČKE SOCIOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz Političke sociologije održaće se 29.04.2017. po sledećem rasporedu:

N smer – 11:00 – 11:40 slušaonica 1

P smer – 11:00 – 11:40 čitaonica (5. sprat)

S smer – 11:00 – 11:40 slušaonica 17

M smer – 11: 50 – 12:30 slušaonica 1

Starije generacije 11:50 – 12:30 čitaonica (5. sprat)

Literatura za kolokvijum: Vukašin Pavlović, (2009) Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd (str. 9-123.) Za pripremanje kolokvijuma mogu se koristiti i ranija izdanja knjiga.