Politička sociologija - spisak dodatne literature za ispit

U prilogu se nalazi spisak dodatne literature koju studenti prijavljuju na vežbama jednom od predavača. Čitanje dodatne literature nije obavezno i ona je namenjena studentima koji žele veću ocenu. Većina knjiga sa spiska šire literature se mogu naći u biblioteci fakulteta političkih nauka.