REZULTATI KOLOKVIJUMA - POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati kolokvijuma iz Političke sociologije rađenog 09.04.2017.
Kolokvijum su položili svi studenti koji imaju 16 i više poena
Maksimalan broj poena je 30
Uvid u test održaće se u sredu 19.04. od 11:00 – 13:00 u slušaonici 5
Popravni kolokvijum biće održan 29.04.2017.
Naknadno će biti objavljeni termini polaganja popravnog kolokvijuma i datum upisa poena