Obaveštenje - Kolokvijum

POLITIČKA SOCIOLOGIJA
OBAVEŠTENjE ZA KOLOKVIJUM

Kolokvijum iz Političke sociologije održaće se 9. aprila 2017. godine. Literatura za kolokvijum: Vukašin Pavlović, (2009) Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd (str. 9-123.) Za pripremanje kolokvijuma mogu se koristiti i ranija izdanja knjiga.
Termini kolokvijuma:

12:30 – 13:10
Amfiteatar – P1, P2
Sl.1 – S smer
Sl.2 – M6
Sl.4 – M7

13:20 – 14:00
Amfiteatar – N5
Sl.1 – M8
Sl.2 – N4
Sl.4 – N3

14:10 – 14:50
Amfiteatar –Starije generacije
Sl.1 – Starije generacije