Reprezentacija i političke institucije

Predmet Reprezentacija i političke institucije se realizuje na doktorskim akademskim studijama kulturologije: studije kulture i medija kao i na doktorskim akademskim studijama politikologije. Predmet nosi 10 ESPB i izborni je. Nastava se odvija u prvom semstru a akreditovan je 2015 godine.

Sadržaj kursa usmeren je na izučavanje političkog predstavljanja i permanentnog
jaza između ideala predstavničke demokratije i složenih oblika koje ona poprima u savremenim društvima. Osnovni cilj kursa je produbljivanje znanja o predstavničkim institucijama i njihovim efektima. Studenti stiču uvid u najvažnije debate i dileme oko konstitucionalno-institucionalnih izazova, kako u starim, tako i u novim demokratijama. Debate se vode na relacijama: participativna (direktna)-predstavnička demokratija; proporcionalni-većinski-mešoviti izborni sistem; parlamentarni-predsednički-polupredsednički sistem; teorije koalicija i formiranja vlada (manjinake-većinske); odnosi zakonodavne i izvršne vlasti; pitanja institucionalnih veto igrača, kao i načina re-dizajniranja institucija.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Doktorske akademske studije kulturologije — Studije kulture i medija 1 izborni 4+0 10 2015.
Doktorske akademske studije politikologije 1 izborni 4+0 10 2015.
silabus-reprezentacija_i_politicke_institucije.pdf