Institucije i korupcija

Predmet institucije i korupcija predaju profesori Slaviša Orlović, Čedomir Čupić i Zoran Stojiljković na master studijama politikologije. ovaj predmet nosi 6 ESP bodova i nastava se odvija u prvom semestru. Predmet je na svim smerovima izborni.
Pohađajući ovaj predmet upoznaćete se sa korupcijom kao opakom društvenom pojavom odnosno istraživaćete njenu prirodu,
oblike, sadržaj i suštinu. Takođe, upoznaćete se sa vrstama korupcije tokom istorije a posebno u savremenom društvenom i političkom životu.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Master akademske studije politikologije — Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike 1 izborni 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i društvene promene 1 izborni 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i menadžment u politici 1 izborni 2+3 6 2012.

Literatura:

Vukotić, Vladimir, Sistem i korupcija (2000), Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja;
Goati, Vladimir (2006), Partijske borbe u Srbiji u postoktobarskom razdoblju,
Beograd: Fridrih Ebert Stiftung;
Goati, Vladimir (2008), Političke partije i partijski sistemi,Podgorica: CEDEM; Ejkerman, Sjuzan Rouz (2007), Korupcija i vlast: uzroci, posledice i reforma, Beograd: Službeni glasnik;
Ejkerman, Sjuzan Rouz (ur) (2008), Ekonomija korupcije: međunarodni zbornik, Beograd:
Službeni glasnik;
Mijatović, Boško i Begović Boško (ur) (2001),Korupcija u Srbiji, Beograd:Centar za
liberalno-demokratske studije;
Poup Džeremi (2004),Antikorupcijski priručnik, Transparency International, Beograd; Čupić, Čedomir (2006), Institucije i korupcija, u: Pavlović, Vukašin (ur),
Političke institucije i demokratija, Beograd: FPN;
Čupić, Čedomir (2010), Politika i odgovornost, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije i Čigoja štampa

silabus institucije i korupcija.pdf