Politički život Srbije

Predmet se realizuje na master studijama politikologije i nosi 6 ESP bodova. Akreditovan je 2015 godine a nastava se odvija u drugom semestru.

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB АKRED.
Master akademske studije politikologije - Ekološka politika 2 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Izbori i izborne kampanje 2 izborni 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i društvene promene 2 obavezan 2+1 6 2015.
Master akademske studije politikologije — Politička analitika i menadžment u politici 2 izborni 2+2 6 2012.

Literatura:

Slaviša Orlović, (2008), Politički život Srbije, između partokratije i demokratije, Službeni glasnik (str.17-80; 105-216; 249-395; 567-589) = 332

Slaviša Orlović, (2010), Nezavisna tela, četvrta grana vlasti ili kontrolor vlasti, u: Savremena država,struktura i socijalne funkcije, Priredili: Vukašin Pavlović i Zoran Stojiljković, Konrad Adenauer Stiftung i Fakultet političkih nauka, Beograd, (str. 231-269)=38

Slaviša Orlović, (2012), Političke posledice izbornog sistema u Srbiji, Politički život, br. 4. Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, Centar za demokratiju i Službeni glasnik, Beograd. (str. 19-36)=17

silabus politički život Srbije.pdf