POLITIČKA SOCIOLOGIJA – BODOVI SA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI I UPIS BODOVA

Ukupan broj bodova na predispitnim aktivnostima je 50 (30+8+6+6).

Svi studenti su u obavezi da upišu predispitne bodove. Na upis ne moraju doći lično, mogu poslati indeks.

Upis bodova za studente koji izlaze u predroku – 22. 05. 2017. u 12:00 u kabinetu
Upis bodova za ostale studente po smerovima

M smer – 29. 05.2017. u 9:30 – slušaonica 17
N smer - 29. 05.2017. u 10:30 – slušaonica 17
P i S smer – 29. 05.2017. u 11:30 – slušaonica 17
Starije generacije – 29.05.2017. u 12:00 – slušaonica 17

OBAVESTENJE - ISPITNA PITANJA IZ POLITIČKE SOCIOLOGIJE

RAZVOJ POLITIČKE SOCIOLOGIJE - Vukašin Pavlović
1. Šta je politička sociologija?
2. Akademski status političke sociologije
3. Poreklo i nastanak političke sociologije
4. Antički arhekoncepti od značaja za političku sociologiju
(Politički logos i politički etos; Od praktičke filozofije ka naučnoj politici)
5. Renesansni koreni političke sociologije i rađanje Moderne
6. Republikanske osnove političke sociologije
7. Marksizam i politička sociologija

Obaveštenje - predrok iz Političke sociologije

Predrok iz Političke sociologije biće održan 23.5.2017 od 10:00.

Uslov za izlazak na predrok je 38 i više od bodova iz predispitnih aktivnosti od ukupno 50 (30 kolokvijum, predavanja 6, vežbe 8, test sa vežbi 6 bodova).

Upis bodova za studente koji izlaze na predrok održaće se 22.5.2017. u 12:00.

Upis bodova za sve ostale studente je 30.5.2017. i obavezan je.

OBAVEŠTENJE - POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ POLITIČKE SOCIOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz Političke sociologije održaće se 29.04.2017. po sledećem rasporedu:

N smer – 11:00 – 11:40 slušaonica 1

P smer – 11:00 – 11:40 čitaonica (5. sprat)

S smer – 11:00 – 11:40 slušaonica 17

M smer – 11: 50 – 12:30 slušaonica 1

Starije generacije 11:50 – 12:30 čitaonica (5. sprat)

Literatura za kolokvijum: Vukašin Pavlović, (2009) Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd (str. 9-123.) Za pripremanje kolokvijuma mogu se koristiti i ranija izdanja knjiga.

Politička sociologija - spisak literature za ispit

Politička sociologija
Literatura za spremanje ispita 2017.

1. Teorijski identitet političke sociologije (poreklo, predmet, akademski status)
Vukašin Pavlović, Teorijski identitet političke sociologije, FPN │ Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2010. │(9-34)

2. Marksizam i politička sociologija (Marks)
Vukašin Pavlović, (Autorizovana skripta, 9)

REZULTATI KOLOKVIJUMA - POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati kolokvijuma iz Političke sociologije rađenog 09.04.2017.
Kolokvijum su položili svi studenti koji imaju 16 i više poena
Maksimalan broj poena je 30
Uvid u test održaće se u sredu 19.04. od 11:00 – 13:00 u slušaonici 5
Popravni kolokvijum biće održan 29.04.2017.
Naknadno će biti objavljeni termini polaganja popravnog kolokvijuma i datum upisa poena

Obaveštenje - Kolokvijum

POLITIČKA SOCIOLOGIJA
OBAVEŠTENjE ZA KOLOKVIJUM

Kolokvijum iz Političke sociologije održaće se 9. aprila 2017. godine. Literatura za kolokvijum: Vukašin Pavlović, (2009) Civilno društvo i demokratija, Službeni glasnik, Beograd (str. 9-123.) Za pripremanje kolokvijuma mogu se koristiti i ranija izdanja knjiga.
Termini kolokvijuma:

12:30 – 13:10
Amfiteatar – P1, P2
Sl.1 – S smer
Sl.2 – M6
Sl.4 – M7

13:20 – 14:00
Amfiteatar – N5
Sl.1 – M8
Sl.2 – N4
Sl.4 – N3

Pages